Zašto holistički?

Suočeni smo sa sve više raznih kroničnih i autoimunih bolesti koje se rapidno šire i utječu na kvalitetu naša zdravlja i života. Pandemija korona virusom dodatno je zakoplicirala situaciju i doprinjela narušavanju mentalnog zdravlja. Konvencionalna medicina je korisna, međutim čini se da ona ipak ne može zaustaviti taj trend. Principi funkcionalne medicine i holističkog pristupa umu, tijelu i našem duhu mogu.

Holistički pristup ”svetom trojstvu” – uma, tijela i duha, nudi drugačiji pristup brizi za naše psihofizičko zdravlje zato što se bavi osnovnim uzrokom smetnji i tegoba koje mogu eskalirati u ozbiljnu bolest, umjesto da se oslanja isključivo na lijekove za suzbijanje simptoma.

Cilj je dovesti u balans neusklađenost između našeg tijela i okružja u kojem živimo kroz zdrav način razmišljanja i korištenja verbalna ili neverbalna izričaja, uravnoteženu prehranu i općenito zdravi stil života.

Holistički pristup vašem zdravlju i stilu života najbolja je prevencija protiv bolesti i preduvjet zdrava i uravnotežena života.

Holistički pristup i rad s klijentima prilagođen je potrebama klijenta tj. radi se na tri razine:

Prilagođavamo se potrebama klijenata a može se raditi na jednoj od tri razine:

Prije svega na tijelu ili na fizičkoj razini – sve ono što se događa u vašem fizičkom svijetu i iskustvu, manifestira se i u vašem okružju. U tom smislu radi se na osposobljavanju klijenta za kreiranje zdrava i pozitivna okruženja putem ciljanih planova i strategija koje podržavaju klijentove želje i potrebe.

Na mentalnoj razini radimo na otkrivanju temeljnih i ograničavajućih uvjerenja. Klijenta osnažujemo moćnim alatima i tehnikama koje im omažu da se oslobode ograničavajućih mentalnih obrazaca te ih vode prema zdravom i odgovornom načinu razmišljanja.

Rad na duhovnoj razini klijentu pomaže da razumije i spozna što je stvarna svrha i smisao života. Krajnji cilj na svakom duhovnom putovanju je spajanje s višom inteligencijom, umjesto poistovjećivanja i ograničenog doživljavaja stvarnosti putem naših čula i uma.

Ne liječimo bolesti i dijagnoze u domeni medicine, nego koristeći moćne tehnike, znanje i iskustvo osnažujemo klijenta da se nosi s nekom smetnjom ili dijagnozom na optimalan način.

Coaching utemeljen na holističkom pristupu može biti od pomoći na više područja
  • Unaprijeđenje emocionalnog i psihofizičkog zdravlja
  • Stresna stanja, negativne emocije blokade, gubitak smisla, identiteta ili motivacije, nezadovoljstvo, konflikti
  • Nedostatak resursa
  • Nezdrava komunikacija sa sobom i okruženjem
  • Definiranje ciljeva, planiranje strategija i akcijskog plana za njihovo implementiranje
  • Odlaganje i nemogućnost preuzimanja odgovornosti i odlaganje donošenja odluka

Psihofizičkom – Život je često kao čaša puna vode. Svaki dan ulijevamo u čašu malo po malo sve više stresa, napetosti, čega sve ne, kao kad punimo čašu vodom pa se u jednom trenutku kad više ne stane počne prelijevati iz čaše. Naša se čaša puni tjekom života s brdom izazova, pritisaka, očekivanja, tragedija…koji ne isparavaju kao što voda može ispariti iz čaše, nego se naši problemi talože sve dok jednog dana naprosto ne eksplodiraju u nama jer jednostavno više nema mjesta!

Društvenom – Radeći na ovom aspektu naučit čete kako da kvalitetnije komunicirate sami sa sobom i sa drugima; Kako da se nosite sa obiteljskim izazovima i s Vašom djecom; Povjerenju; Ja i osjećaj pripadnosti, uz koju se veže stidljivost, izoliranost, povučenosti, društvena anksioznost; Problemi vezani uz posao, iskustvo marginalizacije i društvene stigmatizacije ili diskriminacije, itd.

Medicinskom – ako imate zdravstvenih izazova, metode koje koristimo, moći ćete iskoristiti kao ”pomoćni” alat koji može ublažiti neke vaše smetnje.

Ne radimo s klijentima s ozbiljnim psihičkim poremećajima tipa depresija, psihoze, neuroze,
afektivnih poremećaja i stanja i sl. jer se njima bave liječnici psihijatri.

Pristup u radu s klijentima

Sa svakim klijentom radimo prema posebno prilagođenom pristupu i u formatu prema dogovoru i potrebi. Ne bavimo se s problemima iz prošlosti jer je fokus na rješenju, motivaciji, i pokretanju osobnog razvoja kroz učenje nekih konkretnih vještina koje nedostaju pojedincu za postizanje željenih rezultata. Ako je u pitanju zdravlje, radimo na otklanjanju ”smetnji”.

Te smetnje mogu biti izazvane nekim psihičkim faktorima – tipa dugotrajan stres, neuravnotežena prehrana i sl. Ako je klijentima dijagnosticirana neka ozbiljna kronična bolest, psihoterapija i coaching može osnažiti klijenta da ga se motivira kako bi prihvatio tu dijagnozu i pridržava se liječničkih uputa tj. propisane terapije.

WEB BODY
error: Content is protected !!