Holistički pristup zdravlju

Zdravlje nije samo odsustvo bolesti

Holistički pristup u medicini temelji se na principu da se čovjek kao individua sastoji od međusobno povezanih „dijelova”. Ako samo jedan dio ispadne iz ravnoteže i ne radi ispravno, svi ostali dijelovi će biti pogođeni. Holistička medicina ne odbacuje konvencionalnu medicinu. Dapače. Primjerice, ako klijent pati od migrene, holistički terapeut će uzeti u obzir sve potencijalne čimbenike koji bi mogli biti uzrok nečije migrene, bolova u leđima, gastrointestinalnih ili problema s kožom, kao što su drugi zdravstveni problemi, način prehrane, probava, spavanje, stres, itd.

Usvajanjem zdravih navika i vodeći računa o sebi, ne samo na fizičkom planu nego i na duhovnom, čini dobro sebi, i aktivno sudjeluju u prevenciji početka razvoja neke bolesti tj olakšava liječenje u slučaju njihove pojave. Svaki je pojedinac aktivni graditelj svoga zdravlja i treba preuzeti punu odgovornost ne samo za svoje zdravlje tj bolest nego i cjelokupan život.

Česte prehlade, infekcije, probavne smetnje, problemi s kožom, migrene, glavobolje, bolovi u leđima, i sl. samo su upozorenja putem kojih nam tijelo poručuje ”Nisam dobro. Pomozi mi”! Nažalost mnogi ljudi iz neznanja ili krivo postavljenih prioriteta zapostavljaju svoje mentalno zdravlje uzimajući ga zdravo za gotovo, ignorirajući ta upozorenja, koja se prije ili kasnije mogu razviti u ozbiljne psihičke i zdravstvene probleme.

Baš kao što vodimo računa za svoju poslovnu i financijsku sigurnost, ne bi li na prvo mjesto trebali staviti svoje cjelokupno zdravlje i preuzeti kontrolu u onoj mjeri u kojoj je to moguće?

Holistički pristup ne spada u djelokrug terapije, nego se kombinira i nadopunjuje u radu s drugim metodama radi postizanja ishoda.
Naš pristup nije alternativa medicinskim metodama i liječenju. Holistički pristup zdravlju djeluje preventivno i kao podrška unapređenju zdravlja.