Da li vas trenutna lika o sebi sabotira ili vam služi?

Ništa ne možemo promijeniti dok to ne prihvatimo a osuda nas ne oslobađa nego tlači, rekao je veliki C.G.Jung.

To me navodi na temu tko smo u svome doživljaju sebe. Pitanje s kojim bi se mnogi od nas mogli pozabaviti tj.istražiti ako treba i uz stručnu pomoć Geštalt psihoterapije koje su to sve naše introjekcije i projekcije koje nas sabotiraju?

Kako vidite sebe? Da li vas trenutačna slika o sebi sabotira ili vam služi?

Slika o sebi tj. našem selfu jedna je od potreba da ostanemo dosljedni sebi jer to utječe na apsolutno sve aspekte u nšem životu . Kad se pogledate u zrcalo bitno je da prihvatite i cijenite tu osobu jer upravo ta slika o sebi ne samo da govori kako se osijećate u sebi nego utječe i na vaš emocionalni, socijalni i duhovni život,drugim riječima utječe na sve ljude i događaje u našem životu.

Pitanje kako se ta slika o sebi formirala? Ona je prije svega produkt učenja i nasljeđenih inrojekata kako to lijepo definira Geštalt psihoterapija koji su se internizirali u naš self od strane roditelja, ili drugih važnih odrslih u vrijeme odrastanja. Dobra je stvar da ta slika nije zacrtana u kamenu tj. tu sliku možemo modelirati i oblikovati kako bi izgradili zdravu sliku o sebi.

Evo vam primjera – osoba s viškom kilograma koja odluči krenuti na djetu ali još brže završi s pokušajem – problem je u tome jer je ta osoba izgradila lošu sliku o sebi tj. da se udeblja i od vode kada ju popije ”sve se prima na mene”. Ta osoba zapravo reflektira vaš samogovorpa osoba vjeruje da ju deblja i voda kad popije. Posljedica je da se kile sporo ”tope”. S druge strane imate osobu koja ”dobro jede” a ipak je vitka bez obzira što jede, puna energije. U čemu je razlika te dvije osobe ? U njihovom samogovoru. Jedna osoba izgradila je sliku o sebi kao vitke i dinamične a druga kao debele osobe koja ne može da smršavi bez obzira što je već isprobala mnoge metode. Možda i omršavi ali se ubrzo vrati na početnu poziciju i tako se vrti u začaranom krugu.

Nadam se da vam je jasna razlika prva i druga govora tj. kako smo sebe predstavili i kako se doživljavamo. Ista je stvar i s našim samopouzdanjem, hrabrošću, dosljednošću, itd.

Jako je bitno da si osvijetlite tu sliku o sebi ukoliko želite unaprijediti vaš život a time i živote ljudi koji vas okružuju jer njih ionako ne možete mijenjati nego samo sebe i kako vi vidite druge.

Dovršite posao ….”i tako tjeramo mi,brodove suprotno struji,neprestano nošeni natrag u prošlost” – F.S.Fitzgerald ”Big Gatsby”