Razumijevanje

Svakim danom sve je više ljudi koji pate od anksioznog poremećaja. Svim drugima ponekad može biti teško razumjeti što se zapravo događa u psihi anksioznih osoba. Kako se ponašati i kako im pomoći da se osjećaju bolje?

Kao prvo – ako kažete nekome da prestane biti tjeskoban i anksiozan, budite sigurni da to neće pozitivno utjecati na tu osobu da se osjeća bolje. Možete ju samo još dodatno iziritirati. Međutim, ako ju pitate – mogu li ti i kako pomoći, može itekako pozitivno utjecati na tu osobu. Drugim riječima, ako nekome iskreno pokažete riječima i djelima da vam je doista stalo, ta će osoba iako tjeskobna to moći osjetiti i možda nešto i pozitivno za sebe.

Odvojite vrijeme

Sve u svemu, čini se da i nije toliko važno što ćete reći, već koliko ćete podrške pružiti. Zato i ako vam je stalo, budite spremni odvojiti svoje vrijeme i strpljenje jer je za anksiozne osobe često dovoljno da samo imaju nekoga pored sebe kome se mogu povjeriti i tko će ih strpljivo saslušati.

Postavite psihološke granice

Ipak i tu treba biti oprezan i treba znati razlikovati radi li se o prolaznoj neurozi kod osobe ili psihotičnom poremećaju poglavito bipolarnom afektivnom poremećaju kod kojega svakim danom obolijeva sve više ljudi. Mozak osoba s ovim poremećajem puno je osjetljiviji na emocionalni ili fizički stres. Radi se poremećaju raspoloženja karakteriziran izmjenama epizoda manije, hipomanije i depresije. Kod oboljelih osoba izmjenjuju se epizode raspoloženja koje su miješanog karaktera, tj. imaju obilježja i depresije i manije u isto vrijeme. U liječenju ove bolesti, nužna je farmakoterapija u kombinaciji sa psihoterapijom koja se provodi u mirnijoj fazi bolesti. No, BP je tema za sebe i za neki drugi post.

Mirella rasicAuthor posts

Avatar for mirella rasic

Mirella Rasic Paolini, Holistički terapeut