Epidemija poremećaja ličnosti

Često me klijenti koji rade na svom osobnom razvoju ali i bore sa svakodnevnim izazovima doma, na poslu, u međusobnoj komunikaciji s drugim ljudima, pitaju kako da budu sigurni tj da prepoznaju ljude za koje sumnjaju da ”nešto s njima ne štima”. Radi se o složenoj grupi mentalnih bolesti koje imaju negativan učinak na naše misli i obrasce ponašanja. Vrlo im je teško da se suoče na zdrav način sa stresnim situacijama i životnim izazovima. Začetke razvoja poremećene ličnosti možete uočiti već tijekom adolescencije ali i ranog odraslog doba.

Najčešći simptomi poremećaja ličnosti

U principu, da imaju neku vrstu poremećaja ličnosti. Zavladala u zadnje dvije prava epidemija tih poremećaja. Nažalost. Pitam se hoće li i to postati dio ”novog normalnog” tj hoće li takvi poremećeni likovi postati ”normalni” a mi koliko toliko normalni – nenormalni. Ovo su u principu neki od glavnih simptoma poremećenih ličnosti koji pokazuju da im je jadnicima narušeno mentalno zdravlje i da trebaju pomoć. Iako će vrlo često oni okrenuti tezu pa često reći da  su drugi bolesni i da im treba pomoć a oni su sasvim ok.

  • Takve osobe pokazuju emocionalnu nestabilnost, frustriranost, zbunjenost
  • Često imaju izljeve bijesa jer imaju nizak stupanj tolerancije tj ne podnose frustracije
  • Manipulativni su i zapravo ne znaju postaviti psihološke granice ni sa sobom a ni u odnosima s drugim ljudima što ih dovodi do čestih poremećenih međuljudskih odnosa (u obitelji, na poslu…)
  • Često pokazuju nedostatak empatije i razumijevanja za druge, jer je jedino bitno ispunjavanje njihovih potreba sada i odmah.
  • Vrlo su impulzivni – ”naglo”reagiraju i znaju biti dramatični

Iskrivljena slika o sebi kao uzrok

Sve ove simptome mogli bi sažeti pod ono najvažnije tj uzrok – Osobe s poremećenom ličnošću imaju velik problem sa slikom o sebi.  Imaju izrazito nisko samopoštovanje prema sebi i ne mogu da stvore jednu racionalnu sliku o sebi, zato što ne shvaćaju svoje unutrašnje stanje a to onda uzrokuje nagle promjene u ponašanju, u ciljevima i njihovom vrijednosnom sustavu.

U biti, radi se o poremećaju bez mogućnosti ”popravka”. Što možete napraviti? Ono što ja savjetujem svima kao jedna od najučinkovitijih mjera jeste razvijanje ‘’psihološkog imuniteta”. Tu mislima na rad na sebi, ono, prvo upoznaj samog sebe jer tako ćeš moći bolje razumjeti i druge. Razumijevanje naše ljudske prirode i učenje korisnih psiholoških vještina s područja EQ, jedna je od najvrjednijih a toliko zapostavljenih životnih investicija.

Radite na sebi

Pa eto, ako ste sebe prepoznali negjde, doista je  bitno da potražite stručnu pomoć. Ako ste druge prepoznali, znate da ne možete njih mijenjati nego sam vaš osobni subjektivni doživljaj i percepciju. http://focusnow.eu

Mirella rasicAuthor posts

Avatar for mirella rasic

Mirella Rasic Paolini, Holistički terapeut