Medicina u službi manipulacije

Mnogi su zbog svojih tjelesnih ili mentalnih problema postali nažalost ovisni o lijekovima tj pali u nemilost doktora konvencionalne medicine. Ako znamo da svi oni imaju pristup životima pacijenata, onda ova struka može biti itekako podatan alat (državi) za manipulaciju i kontrolu. Znanje o tome kako ljudsko tijelo i um funkcionira, svima je dostupno. Ono se može upotrijebiti ne samo za liječenje (uklanjanja simptoma bolesti ali ne i uzroka), nego i za polako u sigurno “gašenje” čovjeka. Nesvjesno naravno, jer tako te medicina uči – tretiraj simptom a ne uzrok.  I tako, pored nikad suvremenije i moćnije medicinske dijagnostike, imamo nikad više bolesnijih ljudi.

Konvencionalna vs. holistička medicina

Naravno da nemam ništa protiv medicine kao znanosti, jer se i sama bavim zdravstvenom djelatnošću. Bavim se kroz jedan cjelovit holističko-integrativni pristupu čovjeku i bolestima, što uzgred rečeno najviše i plaši današnju konvencionalnu medicinu i farmakoindustriju. Holistički pristup koji sagledava cjelinu a ne samo jedan “pokvareni” organ ili “uvrnuti”um, koji ćemo tretirati lijekovima, a ne promjenom načina života, lošim navikama, novom načinu razmišljanja, itd. Toga nema u medicini. Niti vas vaš doktor ne promatra  kako se vi ponašate -ako uopće imate sreću da vas primi, niti vašu neverbalnu komunikaciju, ni način na koji se izražava ili govorite o svojim simptomima.

Kako ”metabolizirate” svoja negativna iskustva, takvo vam je i zdravlje

Zašto su bitni svi ovi elementi? Zato što promatrajući klijenta ili pacijenta , to sve jako puno govori o životu i životnom iskustvu te osobe. Govori o načinu na koji si je ”iskonstruirao” svoj život na i sa svim svojim iskustvima. S druge strane tu su emocije i rad s njima.  Također nezaobilazna komponenta u holističkoj medicini. Ako je ljudsko tijelo odraz tj memorija svih naših proživljenih doživljaja, a jeste onda je potrebno sve te doživljaje poglavito one traumatske i negativne i pravilno ”metabolizirati.” Da li će osoba ”probaviti” svoja negativna iskustva s osjećajem inferiornosti, krivnje ili odgovornosti, za svakoga je subjektivno. Poanta je da će o tome ovisiti i njegovo cjelokupno zdravstveno stanje.

Medicina nije nepogrešiva!

Živimo više nego ikada u vremenu medicinske diktature.  Stoga držim da je krajnje vrijeme da se medicinska struka u totalu prestanu stavljati na pijedestal apsolutne nepogrešivosti, morala i etike. Slika je savim drukčija samo što su mnogi slijepi pored zdravih očiju. Na svu sreću postoje malo njih koji su odgovorni i moralni liječnici koji se u potpunosti daju pacijentima, i njima svaka čast.

S druge strane, svatko od nas ima obavezu da radi na sebi. Da se osviještavaju, upoznaju se, te da sami za sebe preuzmu odgovornost i kontrolu na svojim zdravljem i životom. Također i da počnu preispitivati sve i svakoga, jer nije svaka prognoza dijagnoza. Tu poglavito mislim na razne i skupe farmaceutske proizvode ili medicinske tretmane, koji nam navodno osiguravaju zdravlje kojega već danas imamo, ali možda ne i sutra. ve je to samo jedna gruba intruzija u naša tijela, kojima se osoba može ne samo ozlijediti, nego i razboljeti a ne rijetko i usmrtiti.

Svako je odgovoran za svoje zdravlje

Na kraju priče, ako osoba nema jedan izbalansiran odnos sa samim sobom, i sa svojim tijelom, onda ga vjerojatno neće imati ni sa svojom bolešću ako se dogodi. Drugim riječima, neće joj pomoći ni skupi lijekovi i medicinski tretmani. Svako je odgovoran za svoje zdravlje i ne može preuzeti odgovornost za zdravlje drugih

Poanta ovog posta jeste da je najvažnije razumjeti da je odgovornost za vlastito zdravlje i zdravlje naše djece prvenstveno na nama samima. Da smo mi ti koji moramo preuzeti odgovornost za svoje i zdravlje svoje djece a ne netko drugi. U suprotnom, vidimo što se dešava danas. Ljudi postaju dobrovoljne i svjesne laboratorijske životinje eksperimenta u ime javnog zdravlja. Neki možda i ne žele sudjelovati, međutim ipak popuste pred agresivnom nekolicinom ”stručnjaka” koji će vas uvjeriti da im bez straha prepustite svoje  zdravlje. Kada ljudi shvate da su pogriješili, za mnoge nažalost već bude kasno.

Rezultati su moja najveća nagrada

Sve mi ove činjenice daje još više poticaja i motivira me da nastavim ustrajno sa svojim radom jer mi je doista najveći uspjeh koji je neprocjenjiv i ne može se novčano mjeriti ni s jednom valutom kada vidim rezultate u radu sa svojim klijentima.

Mirella rasicAuthor posts

Avatar for mirella rasic

Mirella Rasic Paolini, Holistički terapeut